Nyomtatás

  Hitünket látható módon elsősorban a vasárnapi istentiszteleten, továbbá az úrvacsorai közösségben és a hitvalló keresztelésben éljük meg.

Gyülekezetünk az istentisztelet alatt énekkel és imádsággal fordul az ÚRhoz. Az alkalom derekát a prédikáció képezi, amelyben a Biblia meghatározott részeinek felolvasásán és magyarázatán keresztül meghallgatjuk Isten hozzánk szóló aktuális üzenetét.  A rend és a tisztesség megtartása érdekében kérünk minden résztvevőt, hogy az alkalom idején lehetőség szerint illő öltözékben jelenjen meg, kerülje a felesleges beszédet, egyéb hangoskodást és a mobiltelefon használatát. Isten igéjének, vagyis a Bibliának felolvasása és az imádkozás ideje alatt lehetőleg ne mozogjunk, vagy más módon ne vonjuk el a többi résztvevő figyelmét.

Rendszeres alkalmaink

  Heti bibliaórák:

  Csütörtök: nyáron 18:00 órakor, Télen 15:00 órakor bibliaóra, templomunk egyik termében

  Péntek:  18:00 órakor bibliaóra házaspároknak és felnőtt egyedülállóknak a parókia irodájában.
  Kéthetente Péntek: 17:00 órakor bibliaóra templomunk egyik termében (általános iskola 7-8 osztály)

  Női bibliaóra: Minden hónap 3. vasárnap 16 órától a Parókián 
 
 Bibliaóra Csemőben:
 
Minden hónap 3. hetében változó helyszínen.
   Az aktuális időpontot és helyszínt vasárnap istentiszteleten Csemőben hirdetjük,
   vagy érdeklődni lehet Ócsai Tibor lelkipásztornál, és Istvánfi Károly gondnoknál.

  Konfirmációs felkészítés:
  
Ősztől Pünkösdig konfirmáció előkészítőt, és konfirmációi órát is tartunk a 12-14 éveseknek.
   Felnőtteknek is szervezünk konfirmáció előkészítőt több csoportban.


Istentiszteletek

  Cegléd Újváros:
    Vasárnap: 10:00 órától a templomunkban istentisztelet. Ezzel párhuzamosan a templom egyik termében az ifiket, nagyobb gyermekeket külön bibliai alkalom, gyermek istentisztelet várja. A másik teremben a  kisebbeknek kézműves foglalkozást tartunk bibliai témákra építve, valamint gyermekmegőrzést vállalunk.

  Csemő-Zöldhalom és Csemő:
   Vasárnap:
    Nyári időszámítás szerint 08:00
órától összevont csemői istentisztelet a csemői templomban.
    Téli időszámítás szerint 15:00 órától összevont csemői istentisztelet a csemői templomban.


  Egyéb alkalmak:

KÜLÖNLEGES ALKALMAINK

  Ünnepi istentiszteletek (Húsvét, Pünkösd, Karácsony, stb.) keresztelések, konfirmációk, esketések,  temetési szolgálatok, csendeshetek (gyerekekhetek, ifihét, gyülekezeti hét stb.), házaspári délutánok, ifinapok, hitmélyítő napok, Biblia tanulmányozó napok, családi napok, ifjúsági alkalmak, kül. keresztyén találkozók, misszionáriusok beszámolói, kirándulások, színdarabok, amelyekre mindenkit szeretettel várunk!