free joomla image slider

Az evangélizáció célja a lélekmentés.


"Ehhez elengedhetetlen, hogy a gyülekezet hitben járó tagjai személyes hívogatással, könyörgésekkel, és lelki felkészüléssel figyeljenek arra: ki hallja meg és ki nyitja meg életét Jézus Krisztus előtt. A lelki újszülöttnek, mint most született csecsemőnek ugyanúgy segítségére kell lennie a közösségnek, mint a test szerinti születéskor, ahol az újszülött a testi családot semmiben nem nélkülözheti. Ahol nincs evangélizáció, ott nincs újonnan születő élet.
Hívogassuk a környezetünkben élőket, hogy akik még  lelkileg Istentől távol élnek, azok is meghallják az Ő szavát. A hit, a Jézus Krisztus iránti bizalom hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által - mondja Pál apostol a Római levélben (10, 17)."

Iskolás korú fiataljaink konfirmációja gyülekezetünkben

2019 június 2-án vasárnap 10 órától az istentisztelet keretében

Nyári gyermekhét a Cegléd - Újvárosi Református templomban
2019 július 1-től 5-ig
Hétfőtől péntekig

 

Nyári gyermekhét  Csemőben a Református templomban
2019 július 29-től augusztus 2-ig
Hétfőtől péntekig

Gyülekezeti nagytábor Beregdarócon a Hét Csillag konferencia központban

2019 augusztus 12-től augusztus 16-ig

Gyülekezeti kirándulás Tatára és környékére
2019 május 11. szombat.

FELKÉSZÍTÉS KONFIRMÁCIÓRA

2019 évben Gyülekezetünk újabb felnőtt konfirmációra felkészítő csoportot indít.
Ide várjuk a Ceglédi és Csemői gyülekezetrészeink még nem konfirmált felnőtt tagjait.
A csoportba jelentkezni lehet elérhetőségeinken:

SZJA 1+1%

Ebben az esztendőben is elérkezett a személyi jövedelemadó bevallások időszaka

Kérjük, hogy adónk 1 %-át a Magyarországi Református Egyháznak
(technikai szám: 0066).

Az alapítványi 1 % -ot  a Ceglédi Református Általános Iskoláért Alapítványnak
adószáma: "19185590-1-13
"

ajánljuk fel.

  A Ceglédi Református Általános Iskoláért Alapítvány bemutatkozását itt olvashatjuk el

FELHÍVÁS

Szeretnénk felhívni azon tisztelt hozzátartozók figyelmét akik a ceglédi református temetőkben sírhellyel vagy kriptával illetve kriptahellyel rendelkeznek és
a szeretteik sírját utoljára

-sírhely esetén 1994-ben,

-alulépítéses kripta esetén 1959-ben,
-felülépítéses kripta esetén 1919-ben
vagy ezt megelőzően váltották meg utoljára ,

hogy a hatályos törvények alapján a

sírhely feletti rendelkezési joguk lejárt, vagy ebben az évben lejár.

Vasárnapi imaközösség

Minden vasárnap reggel 9:00 órától 9:30-ig a presbiteri szobában

Hívogatunk közösségünkbe mindenkit, aki fontosnak érzi a gyülekezetünk lelki növekedését és a környezetünkben élő emberek lelki ébredését, Istenhez való visszatalálását, hitbeli növekedését.

„Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra."

(1Thessz 5)

 

Templates by a4joomla