ISTEN EMBERE

"Isten embere jött Júdából Béthelbe, az Úrnak intésére... És kiáltott az oltár ellen az Úr intése szerint, és monda: Oltár, oltár!" 1Királyok 13,12

"És kedves dolgot cselekedék az Úr előtt; de nem tiszta szívből." 2Krónika 25,2

"Összegyűjté azért Amásia Júda népét, és választott közülük... fegyverfoghatókat... Annak felette az Izraeliták közül százezer erős vitézt fogadott fel, száz tálentum ezüstön." 2Krónika 25,5-6

"Fiam, ne vesd meg az Úrnak fenyítését, se meg ne lankadj, ha õ dorgál téged." Zsidók 12,5b

"Egy harcos sem elegyedik bele az élet dolgaiba, hogy tessék annak, aki őt harcossá avatta." 2Timótheus 2,4

Alkategóriák

Templates by a4joomla