ISTEN EMBERE

"Isten embere jött Júdából Béthelbe, az Úrnak intésére... És kiáltott az oltár ellen az Úr intése szerint, és monda: Oltár, oltár!" 1Királyok 13,12

"És fölkelték őt és mondták néki: Mester, nem törődöl vele, hogy elveszünk?" Márk 4,38

A tanítványok odajutottak, hogy aki ilyen események között is tud aludni, az nem törődik velük. Sok ember gondolja ezt Istenről.

A Fontos Kérdések a Biblia Szövetség előadás-sorozata

Fontos kérdések

"És kedves dolgot cselekedék az Úr előtt; de nem tiszta szívből." 2Krónika 25,2

"Összegyűjté azért Amásia Júda népét, és választott közülük... fegyverfoghatókat... Annak felette az Izraeliták közül százezer erős vitézt fogadott fel, száz tálentum ezüstön." 2Krónika 25,5-6

Alkategóriák

Templates by a4joomla