Gyülekezetünkben több mint 40 éve minden februárban „Ifjúsági csendes nap”-ot tartunk a tizen- és huszonéves fiataloknak.

Dicsérjétek az Urat! Milyen jó Istenünkről énekelni, milyen gyönyörű a szép dicséret!” (Zsolt147,1.)

"Gyülekezetünkben hagyomány a nyári gyermek hetek szervezése Cegléden és Csemőben egyaránt.

  Heti bibliaórák:

  Csütörtök: nyáron 18:00 órakor, Télen 15:00 órakor bibliaóra, templomunk egyik termében.

  Péntek: Havonta egyszer 18:00 órakor házi bibliaóra Petró Zsolt presbiterünk lakásán.
 

Ifjúsági Bibliaóra:

Kéthetente Péntek: 17:00 órakor bibliaóra templomunk Kálvin termében. Jelentkezni lehet elérhetőségeinken, vagy Pistai Lászlónál és Pistai-Király Erikánál, a bibliaóra vezetőinél.

  Hitünket látható módon elsősorban a vasárnapi istentiszteleten, továbbá az úrvacsorai közösségben és a hitvalló keresztelésben éljük meg.

Gyülekezetünkben havonta tartunk baba-mama kört, ahol az Ige köré gyűlve beszélgetünk Isten ránk vonatkozó tervéről, miközben gyermekeink körülöttünk játszanak. A kötetlen beszélgetés alkalmával lehetőség nyílik egymás hite által épülni, kilépni a kisgyermekes léttel járó monotonitásból és nem utolsó sorban megismerkedni a gyülekezettel.
Szeretettel várunk minden kismamát és édesanyát gyermekeikkel együtt

Templates by a4joomla