Egy – általam tisztelt – egyetemi tanárom nem is olyan régen azt mondta, hogy ma Magyarországon két társadalmi rétegnek van sok gyermeke:

  • - A romáknak
  • - És a keresztény értelmiségieknek.

Ha körülnézünk a ceglédi keresztyén gyülekezetekben, akkor – a tanárom állítását alátámasztva – sok-sok nagycsaládot találunk. Konkrétan a mi családunk is nagycsalád, hiszen négy gyönyörű lánnyal büszkélkedhetünk. (mármint a férjem és én)
A negyedik gyermekünk ez év januárjában született – hét év szünet után.

Aranymondások a szeretetről.

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. (Jn3:16)

Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást!(Jn 13, 34) .

A szeretetben nincsen félelem; sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár: a ki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben.(1Jn4:18)

Fiacskáim, ne szóval szeressünk, se nyelvvel; hanem cselekedettel és valósággal(1Jn3:18)

1. Parancsolat:

Én, az Úr, vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Ne legyen más istened rajtam kívül!

A:
Ez a parancsolat segít, hogy nehogy bálványoknak és olyan hatalmaknak vessük alá magunkat, amelyek nem engednek kibontakozni, hanem szolgaságba taszítanak.
• Segít, hogy ne kelljen félnünk más hatalmaktól és istenségektől.

A kamaszok szülei sosem voltak olyan tanácstalanok, mint napjainkban. Érzik, látják, nap mint tapasztalják, hogy gyermekeikre a világ, a média, a kortársak nagy hatással vannak. Ám ne feledjük: kamaszaink életére mi, szülők vagyunk a legnagyobb hatással, irányító szerepünket csak akkor veszítjük el, ha kivonjuk magunkat a nevelésükből.

Templates by a4joomla