Ceglédi Református Általános Iskoláért Alapítvány  

1 % Szja, NAV adószámunk: 19185590-1-13  

Alapítványunk kuratóriuma, támogatja a ceglédi anya iskola, a Báthori utcai és Posta utcai óvodások, a kőröstetétleni iskolánk és óvodánk programjait.

2017-ben az alapítványunk, 1.308.800.-Ft-al támogatta az óvodáink és iskoláink gyermekeit, tanulóit (hittan, erdei és nyelvi táborok, idegen nyelvi vizsgák, kirándulások, lovaglás, színházlátogatás, képzőművészeti kiállítások stb.).

2017-ben a felajánlott, SZJA 1%-1%-ból, 888.771.- forintot utalt át a NAV az alapítványunk számlájára.
Köszönjük a felajánlásokat a gyermekek nevében, hiszen mi ebből tudjuk támogatni őket.
Szeretnénk elmondani, kedves Támogatóinknak, hogy alapítványunk nem költ saját fenntartására, költségtérítésre sem, a befolyt pénzeket kizárólag az alapító okiratban megfogalmazott célok megvalósulása érdekében használjuk fel.

A Ceglédi Református Iskoláért alapítvány, alapító okirata 1992.december 8-án kelt és a Pest Megyei Bíróság 1993. február 15-én 5.PkA.62458/1992/4. sz. végzésével A. 2458/1992. sz. alatt nyilvántartásba vett. Az alapítvány ennek megfelelően önálló jogi személyiséggel rendelkezik.  

Az alapítvány célja:
1) A Ceglédi Református Általános Iskola oktató-nevelő munkájának támogatása, a munka technikai, műszaki, anyagi feltételeinek javítása, új eszközök beszerzésének segítése.
2) A magas színvonalú nyelvtanítás és nyelvtanulás személyi és tárgyi feltételeinek megteremtésében való közreműködés, különösen a külföldi cserekapcsolatok kialakítása terén.
3) Képzőművészetek iránt érdeklődő gyermekek felkutatása, nyiladozó érdeklődésük ápolásának ösztönzése.
4) Tanulmányi versenyek, vetélkedők szervezéséhez támogatás nyújtása, részvállalás a nyertesek díjazásában és jutalmazásában.
5) Iskolai és nem iskolai szervezésű kulturális, szabadidős programok támogatása (erdei iskolában való részvétel, tanulmányi kirándulások stb.)
6) Diák sportversenyek szervezésének segítése, a diákok jutalmazása.
7) Az egyházi nevelésre, a vallásos szellemben történő oktatásra való nyitással a lelki szabadság és az erkölcsi öntudat kibontakoztatása, az emberi méltóság alapfeltételeinek megteremtése.
8) A fenti célkitűzéseket az alapítvány kuratóriuma az elmúlt években a vállalt kötelezettségek szem előtt tartásával, Isten segítségével, valamint az iskola iránt rokonszenvezők támogatásával, sikerrel teljesítette.  

Kérjük a ceglédi és kőröstetétleni iskolába, óvodákba járó gyermekek szüleit, keresztszülőket, nagyszülőket, ismerősöket, a református gyülekezetek tagjait és mindazokat, akik a fenti célokkal egyetértenek, 2017-ben is ajánlják fel személyi jövedelemadójuk 1%-át az Alapítványunk részére, hogy továbbra is támogatni tudjuk óvodás és iskolása gyermekeink programjait.  

Adószámunk: 19185590-1-13  

Minden támogatást tisztelettel kérünk, és köszönettel elfogadunk.  

Istvánfi Károly   Kuratóriumi elnök 

Templates by a4joomla