1. Parancsolat:

Én, az Úr, vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Ne legyen más istened rajtam kívül!A:
Ez a parancsolat segít, hogy nehogy bálványoknak és olyan hatalmaknak vessük alá magunkat, amelyek nem engednek kibontakozni, hanem szolgaságba taszítanak.
• Segít, hogy ne kelljen félnünk más hatalmaktól és istenségektől.

• Megóv attól, ami távol vinne az Istentől, és ezzel átadna minket a megsemmisülésnek.
• Az egyedüli Istenre tereli a figyelmünket, aki valóban szeret minket, Ő megszabadít a megkötözöttségektől, Ő az, aki jót akar nekünk, és csak jót akar adni nekünk.
• Figyelmeztet arra, hogy Isten a mi életünkben valóban Isten legyen (és ne eszköz).

B:
• Isten valóban Isten az életedben, valóban mindennél értékesebb a számodra, és azt tartod elsődleges és legfontosabb feladatodnak, hogy az ő dicsőségére és akaratát követve élj?
• Meg vagy elégedve az Istennel való kapcsolatoddal?
• Milyen szerepet játszik Isten az életedben: a döntéseidnél, viselkedésedben?
• Mi az életed értelme és célja? Mivel töltöd el az időmet? Milyen kívánságok és dolgok állnak nálad az első helyen?
• Mihez kötődik a legjobban a szíved: egy szenvedélyhez, a munkádhoz, a sikerhez, a családodhoz, a pénzhez? És mi történik, ha Isten ezt elveszi tőled?
• Mitől vagy kitől félsz jobban, mint Istentől?
• Miben bízol az életben? Az erődben, a pénzedben, a szellemi képességeidben, a becsületedben, a jóindulatodban, az egyházi kötődésedben?

2.Parancsolat:

Ne csinálj magadnak semmiféle istenszobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én, az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok! Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is harmad- és negyedízig, ha gyűlölnek engem. De irgalmasan bánok ezerízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat.

A:
Ez a parancsolat
•megóv attól, hagy valami olyat imádjunk, ami végső soron kisebb nálunk.
• Megóv a félelmetes és elnyomó istenképtől.
•A helyes istenkép mellett a helyes emberképet is megóvja.

B:
• Elismered, hogy Isten nagyobb, mint a gondolataid, elképzeléseid és fogalmaid? Elismered, hogy Istennek nem lehet határt szabni? Kételkedsz Istenben, amikor nem felel meg az elképzeléseidnek? Az Istenről szóló szavaidat és gondolataidat (illetve az abból következő cselekedeteket) az Isten szavára alapozod, vagy pedig a saját elképzeléseidre?
• Szeretnéd te magad megmondani, hogy kicsoda, micsoda és hogy milyen az Isten? Mindegy neked, hogy miben hisznek az emberek?

3.Parancsolat:

Ne mondd ki hiába Istenednek, az Úrnak a nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, ha valaki hiába mondja ki a nevét!

A:
Ez a parancsolat
• Arra int minket, hogy Isten nevét ne használjuk negatív és helytelen összefüggésben. Tanít, hogy Istenről csak jót és dicsőségeset gondoljunk és mondjunk.
Óv attól, hogy sajátos céloknak keresztyén színezetet adjunk.
• Elvet minden álszent beszédet.
• A bizalmas imádság irányába vezet minket.

B:
• Mit jelent számodra Isten neve? Átgondoltan használod?
• Félsz mások előtt bizonyságot tenni Istenről? A Krisztus nevet tisztelni? Kegyesebbnek mutatod magad, mint amilyen valójában vagyok?
• Van-e olyan gondolatod/tetted/magatartási formád, amit „keresztyéninek” nevezel, de valójában az irányvonala eltér a Krisztus-követés irányától?
• Miért imádkozol? Megszokásból? Kötelességből? Azért, hogy elmerülj egy vallási élményben? Azért, hogy Istennél keresztül vigyed, amit akarsz? (Mikor) imádkozol egyáltalán?

4.Parancsolat:

Emlékezzél meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt! Hat napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat! De a hetedik nap a te Istenednek, az Úrnak nyugalomnapja. Semmiféle munkát ne végezz azon, se te, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálód, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény. Mert hat nap alatt alkotta meg az ÚR az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megpihent. Azért megáldotta és megszentelte az Úr a nyugalom napját.

A:

Ez a parancsolat:
• Megóv attól, hogy a hétköznapok kapkodásában elvesszünk.• Nem hagyja, hogy az életünk teljesen kötelesség-centrikussá váljon.
• Megteremti a nyugalmat, amelyben önmagunkhoz odatalálhatunk.
• Megteremti a szükséges időt ahhoz, hogy állandóan arra koncentráljak, aki az életemben az első helyen áll, vagyis Istenre.
• Lehetővé teszi, hogy más keresztyénekkel együtt dicsérjük az Istent, és ilyen módon a hitet örömteli és erőt adó dologként éljük meg, és nem valamiféle kötelességként.

B:
• Képes vagy az elcsendesedésre, vagy állandóan a munkába menekülök?
• Hogyan szokott kinézni a vasárnapod?
• Mit keresel az egyházban? Mi akarsz benne lenni: Isten igéjének hirdetője, vagy pedig egy népszerű, tehetséges prédikátort?
• Milyen módon szolgálod a gyülekezetedet? Hogyan hat ki a vasárnap a hétköznapjaidra? Napról napra követed Isten vezetését? Mekkora értéke van Isten igéjének életedben?

5.Parancsolat:

„Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened, az Úr ad neked!”

A:
Ez a parancsolat:
• Megóvja a szülőket a gyermekeik önkényétől, és fordítva.
• Megtanít a hagyományok és a kialakult rend tiszteletére (de nem a szolgai követésére).
• Tisztába teszi a generációs ellentéteket: ugyan nem kell mindenben követni a szülőket, és nem is kell őket mélységes szeretettel övezni, de tisztelni kell őket, és figyelembe kell venni az álláspontjukat. Ugyanezt várhatja el mindenki a saját gyermekétől is.
• Ráirányítja a figyelmünket arra, amit a szüleinktől kaptunk (ahelyett, hogy mindig azt elemeznénk, mit követtek el ellenünk, és mit rontottak el velünk kapcsolatban).
• Segít tisztességben megöregednünk.

B:
• Mennyire értékesek számodra a szüleid? Hálás vagy nekik azért, amit érted tettek? Próbálod megérteni őket? Ha még élnek e földön: hallgatsz rájuk? Gondoskodsz róluk?
• Kik vannak befolyással a gyermekeidre? Elegendő időd van rájuk? Úgy élsz, hogy példaképül állíthassanak téged maguk elé? Önálló embereknek tekinted a gyermekeidet, vagy pedig a saját kívánságaid és elképzeléseid alapján próbálod formálni őket?
• Hogyan viszonyulsz a feletteseidhez? Becsapod őket? Próbálsz bevágódni náluk? Mit csinálsz, ha hibát követnek el? Van-e olyan felelősségvállalás az életedben, ami megfelel az adottságaidnak? Megadod a császárnak is azt, ami a császáré?

6.Parancsolat:

Ne ölj!

A:
Ez a parancsolat:
• Megmutatja az emberi hatalom Isten által kijelölt határát.
• Megtanít a saját és a mások életének tiszteletére.
• Nem csak magát az életet védi, hanem az emberek életminőségét is.
• Megmutatja, hogy az emberi élet fő célja az élet kibontakoztatása, nem pedig annak lerombolása.

B:
• Kinek nehezíted meg az életét? Ki szenved miattad? Ismerősek ezek az érzések a számodra: harag, káröröm, irigység, közöny, keménység és rosszakarás? Kit nézel le? Korlátozod valakinek a szabadságát? Kihasználsz valakit? Kivel vagy legkevésbé együttérző?
• Hogyan kezeled a konfliktusokat? Isten képét látod a másik emberben, vagy pedig valakit, aki az utadban áll? Mikor vagy kíméletlen?
Az ellenfeleiddel is korrekt módon bánsz? Kész vagy mindenkinek megbocsátani? Mikor tértél ki rászoruló ember elől, akinek a segítségedre lett volna szüksége? Jelent az neked valamit, hogy mások éhen halnak azért, hogy te fenntarthassad az életszínvonaladat? Hogyan viselkedsz közlekedés közben? Kizsákmányolod az egészségedet? Túl keveset alszol? Van valamilyen függőséged? A kétségbeeséssel és az öngyilkosság gondolatával küzdesz? Milyen gondolatokkal a fejedben kelsz fel reggelente és térsz nyugovóra esténként?
• Áldás vagy a körülötted levő emberek számára?

7. Parancsolat:

Ne paráználkodj!

A:
Ez a parancsolat:
• Védi a társunkat és a gyermekeinket.
• Megvédi a másik ember családját.
• Megbízhatóvá teszi a kapcsolatainkat.

B:
Hogyan néz ki a házasságod? Menekülsz a házasságodból? Elegendő időt szánsz a házastársadra?

 

8.Parancsolat:

Ne lopj!

A:
Ez a parancsolat:
• Védi a saját és mások vagyonát a kívülállók önkényes beavatkozásától.
• Arra tanít, hogy inkább adjunk, mint kapjunk.

B:
• Tiszteled mások tulajdonát? Vannak nálad olyan dolgok, amelyek nem a tieid? Okozott másoknak kárt a vagyonszerzésed? Kinek mit kell visszaadnod?
• Meglopsz másokat a rossz munkáddal? Lopod mások idejét?
• Mások örömére és segítségére vannak-e a javaid? Viseled-e a közterhek rád eső részét? A rád bízott javakkal takarékosan és lelkiismeretesen bánsz? Visszaadod Istennek a javaid tizedét?

 

9.Parancsolat:

Ne tanúskodj hamisan felebarátod ellen!

A:
Ez a parancsolat védi az emberi együttélés egyik alapkövét, a kommunikációt védi a visszaélésektől és a hitelvesztéstől.
• Megóv minket és másokat a romboló és rossz beszédtől.
• Megóv minket a hazugságainktól, amelyeket végül már mi magunk is elhinnénk, és amelyek meggátolnának a szabad életfolytatásban.
• Megszabadít attól a tehertől, hogy állandóan észben tartsuk a hazugságainkat
• Megalapozza és megtartja az emberek közti bizalmat.

B:
• Gyakran beszélsz mások hibáiról? Mikor mondtál hamis és rossz dolgot másokról? Gyors vagy mások elítélésében, viszont lassan tudsz csak megbocsátani nekik? Mi jön gyorsabban a nyelvedre: a dicséret, vagy a kritika? Kibeszéltél olyan dolgokat, amikről inkább hallgatnod kellett volna?
• Komolyan gondolod, amit mondasz, és ki is mondod, ha kell, amit gondolsz? Küzdesz azért, hogy a közösség életében az igazság győzzön a hazugsággal szemben? Kitartó vagy az imádkozásban?
• Nyitott és őszinte vagy a másokkal való kapcsolatban, vagy pedig elrejted előlük az igazi valódat? Közel engedsz másokat magadhoz? Próbálsz mások előtt jobbnak tűnni, mint amilyen valójában vagy?
• Kinek hazudtál? Mikor fogsz bocsánatot kérni tőle? Őszinte vagy magaddal, és kész vagy olyannak látni magadat, amilyennek az ige tükrében látszol? Igyekszel hozzászoktatni magadat ahhoz, hogy inkább jót mondj másoknak és másokról?

 

10. Parancsolat:

Ne kívánd felebarátod házát! Ne kívánd felebarátod feleségét, se szolgáját, se szolgálóját, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a felebarátodé!

A:
Ez a parancsolat:
• Megóvja felebarátunkat az irigy gondolatoktól, amelyek könnyen súlyos tettekké alakulhatnak át.
• Minket magunkat megvéd a mindent felemésztő irigységtől.
• Távol tartja tőlünk az elégedetlenséget és a rosszkedvet.
• Arra fordítja a figyelmünket, amink van, nem pedig arra, amink nincs.
• Segít, hogy hálásak maradjunk.

B:
• Meg vagy elégedve azzal, amid van, vagy mindig többet szeretnél? Mire figyelsz jobban: arra, amid van, vagy arra, amid nincs? Kikkel szoktad magadat összehasonlítani? Kitől mit irigyelsz?
• Hálás vagy Istennek? Miben mutatkozik ez meg?

Templates by a4joomla